JGZ & CJG

De zorg die de JGZ aanbied is bedoeld voor kinderen van 0-4 jaar. Ieder kind heeft recht op een zo gezond mogelijke ontwikkeling en op bescherming en hulp als deze ontwikkeling wordt bedreigd. Daarom volgen we de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van ieder kind. In de eerste plaats om te bevestigen dat alles goed gaat met het kind, maar als er bijzonderheden zijn willen we dit extra goed in de gaten houden. Als er problemen zijn in de gezondheid of opvoeding van het kind, bieden wij  extra ondersteuning aan en verwijzen wij zo nodig door naar gespecialiseerde zorg.
Ook het vaccinatieprogramma wordt door de JGZ verzorgd.

Spreekuurtijden en inloopspreekuur per locatie:

LOCATIE:                    OCHTEND:        MIDDAG:               INLOOP:                                   VERPLEEGKUNDIGE:

Ochten

08.30

13.10

Dinsdag 13.00 – 13.30 uur Jessy de Bock
Opheusden

08.30

13.10

Dinsdag 13.00 – 13.30 in Ochten Alie Veenstra
Kesteren

08.30

13.10

Dinsdag 13.00 – 13.30 in Ochten Elles van Elk
Dodewaard

08.30

13.10

Dinsdag 13.00 – 13.30 in Ochten Alie Veenstra

Deze site geeft informatie over verschillende fasen en leeftijdscategorieën: vanaf de kinderwens tot en met de leeftijd van kinderen tot ongeveer 23 jaar. Aan bod komen bijna alle aspecten die met opgroeien en opvoeden te maken hebben zoals gezondheid, veiligheid, seksualiteit, relaties, geld en financiën, onderwijs, opvang, wonen en werken. De site biedt bovendien hulp op maat. Via “stel je vraag” kun je online – eventueel anoniem – vragen stellen. Ouders kunnen hun vragen ook persoonlijk met een deskundige van het CJG uit de buurt bespreken.