Wie zijn wij

Verloskundigen:
Binnen onze praktijk werken wij met meerdere verloskundigen:
Aly Mijnheer, Monique Hovestad, Henrieke de Wit en Renate Lubbers
Tijdens vakantie, bijscholing of ziekte kunnen er ander waarnemers zijn, dit wordt altijd via de informatieborden en deze website onder het kopje mededelingen aangegeven.

Stagiaires:
Wij begeleiden regelmatig verloskundigen en artsen in opleiding. Dit zullen we altijd vooraf melden via de informatieborden in de wachtkamer en via de website.
U kunt ten allen tijde aangeven wanneer u het niet prettig vindt dat er een stagiaire aanwezig is tijdens een consult, tijdens de controles, de bevalling of in het kraambed.