Samenwerking

SAMENWERKING

  • Catena – vereniging van verloskundigen

Alle verloskundigen praktijken in onze regio (Geldermalsen, Culemborg, Tiel, Ochten en Zetten) zijn georganiseerd in de Catena.

Zeer regelmatig bespreken wij samen hoe we de zorg organiseren en maken er ook afspraken over. Vanuit de vereniging wordt actie ondernomen als dat nodig is naar buiten.

Catena is onderdeel van het Netwerk Geboortezorg Rivierenland en is ook vertegenwoordigd in dit bestuur.

U kunt de website van de kring bezoeken: www.verloskundigenkringdebetuwe.nl . Deze site wordt momenteel vernieuwd.

 

  • Netwerk Geboortezorg Rivierenland [NGR]

Binnen het NGR werken wij samen met alle hulpverleners rondom moeder en kind in Rivierenland. Dit zijn; gynaecologen, kinderartsen, kraam-  en kinderafdeling, kraamcentra, ziekenhuisorganisatie. Huisartsen, apothekers, jeugdverpleegkundigen, diëtisten en zo nodig andere zorgverleners sluiten aan of worden om advies gevraagd als dat nodig is.

De website van het NGR wordt momenteel ontwikkeld.

De samenwerking concentreert zich rondom Ziekenhuis Rivierenland Tiel

 

  • De zwangere centraal 

Vanuit dit samenwerkingsverband maken wij onderdeel uit van het project “De zwangere centraal”

Binnen dit project wordt een brede samenwerking gezocht met alle hulpverleners die rondom de zwangerschap, bevalling en de tijd daarna

voor u belangrijk zijn of kunnen zijn.

We ontwikkelen samenwerkingsafspraken om een zo goed mogelijke begeleiding te organiseren als voorbereiding op een goed ouderschap.

Specifieke afspraken worden er gemaakt  als er extra begeleiding nodig is.

Meer kunt u hierover lezen op de volgende website: www.dezwangerecentraal.nl

 

  • Centrum voor Jeugd en Gezin

Deze site geeft informatie over verschillende fasen en leeftijdscategorieën. Vanaf de kinderwens tot en met de leeftijd van kinderen/jong volwassenen tot 23 jaar. Aan bod komen bijna alle aspedten die met opgroeien en opvoeden te maken hebben; gezondheid veiligheid, seksualiteit, relaties, geld en financië, onderwijs, opvang, wonen en werken.

De site biedt bovendien hulp op maar. Via “stel je vraag” kun je online -en eventueel anomien – vragen stellen. Ouders kunnen hun vragen ook persoonlijk met een deskundige van het CJG uit de buurt bespreken.

www.cjgnederbetuwe.nl

 

  • Diëtistenpraktijk Eetstijl 

Mocht het nodig zijn dat u ondersteuning krijgt van een diëtist dan verwijzen wij u naar Diëtistenpraktijk Eetstijl.
Meer informatie over de diëtisten die hier werken, contactgegevens, hun werkwijze en nieuwe ontwikkelingen kunt u vinden op de volgende website:

www.eetstijl.nl

 

  • Netwerk Kraamzorg

In dit netwerk zijn verschillende kraamzorg organisaties vertegenwoordigd. Het maakt ook deel uit van het NGR.Betuwe en Gelderse Vallei
de Kraamvogel
Reformatorische Stichting Thuiszorg
de Waarden
Zin Kraamzorg
Aller Zorg

 

  • JGZ [Jeugd Gezondheids Zorg] GGD Gelderland Zuid

De zorg die de JGZ aanbied is bedoeld voor kinderen van 0-4 jaar. Ieder kind heeft recht op een zo gezond mogelijke ontwikkeling en op bescherming en hulp als deze ontwikkeling wordt bedreigd. Daarom volgen we de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van ieder kind. In de eerste plaats om te bevestigen dat alles goed gaat met het kind, maar als er bijzonderheden zijn willen we dit extra goed in de gaten houden. Als er problemen zijn in de gezondheid of opvoeding van het kind, bieden wij  extra ondersteuning aan en verwijzen wij zo nodig door naar gespecialiseerde zorg.
Ook het vaccinatieprogramma wordt door de JGZ verzorgd.

ggd-gelderland zuid

Voor het uitlenen van hulpmiddelen zoals bedverhogers, po, etc. kunt u terecht bij Medipoint
Klik op de onderstaande link voor meer informatie:

www.medipoint.nl
telefoonnummer: 088-1020100
afhalen bij zorgcentrum Elim in Ochten

Bartus van der Walstraat 2, 4051 AK  in Ochten
openingstijden: maandag tot en met donderdag vn 14.00 – 16.00 uur / vrijdag van 11.00- 13.00 uur