Spreekuren

Spreekuur:

  • Maandagochtend en maandagmiddag
  • Dinsdagochtend en dinsdagavond (avond voor de eerste controles)
  • Woensdagmorgen in Opheusden
  • Donderdagochtend en donderdagmiddag
  • Vrijdagochtend

Bij dringende vragen, start van de bevalling of twijfel over één van deze situaties zijn wij altijd telefonisch bereikbaar via 06-23926557.

Wanneer moet u ons bellen?

Altijd bellen bij:

  • Ruim een uur lang weeën om de vijf minuten die een volle minuut aanhouden
  • Vruchtwaterverlies of het vermoeden daarvan
  • Helderrood bloedverlies
  • Veel minder of geen leven voelen
  • Als u ongerust bent

De plaats waar de bevalling plaats zal vinden bepaalt u in principe zelf. Belangrijk is dat u op de plaats bevalt waar u zich prettig en veilig voelt. Als u niet thuis wilt bevallen zullen wij de bevalling poliklinisch begeleiden in Ziekenhuis Rivierenland Tiel.

Informeer bij uw ziekenfonds of ziektekostenverzekeraar of de poliklinische bevalling vergoed wordt.

Als er tijdens de zwangerschap een medische indicatie ontstaat kunt u zelf kiezen naar welk ziekenhuis u verwezen wilt worden. Ontstaat er tijdens de bevalling een medische indicatie dan zult u in het merendeel van de gevallen naar Ziekenhuis Rivierenland verwezen worden i.v.m. de afstand van de andere ziekenhuizen in de buurt.