Voorlichtingsavond Bevalling

Voorlichtingsavond over de aanstaande bevalling
Als voorbereiding op de aanstaande bevalling organiseren wij één keer in de zes weken samen met de Jeugd Gezondheids Zorg (JGZ) / consultatiebureau.
De avond is bedoel voor alle zwangeren met hun partners die 26 tot 32 weken zwanger zijn. u ontvang automatisch een uitnodiging.
onderwerpen die aan bod komen zijn:
het is belangrijk naar deze avond te komen, omdat er tijdens de spreekuren te weinig tijd is om uitgebreid op de aanstaande bevalling in te gaan.
Zeker als het de eerste keer is dat je gaat bevallen!
onderwerpen die aan bod komen zijn:
* waar bevallen?
* voorbereiding op de bevalling
* verloop van de bevalling
* pijnbestrijding
* wanneer toch naar het ziekenhuis?
* Hechting en binding van de pasgeboren baby aan de ouders
er zijn geen kosten aan deze avond verbonden, de gemeente Neder-Betuwe neemt deze voor haar rekening
locatie: pand van de Betuwe & Gelderse Vallei, Nedereindsestraat 30b, 4041 XG Kesteren
aanvang: inloop 19.15 uur met koffie of thee, 19.30 uur aanvang programma
data in 2018:
  • 24 januari
  • 7 maart
  • 18 april
  • 30 mei
  • 11  juli
  • 22 augustus
  • 3 oktober
  • 14 november
  • 2 januari 2019